Polish English
Miejscowość: Goniądz
Adres: ul. Szpitalna 37
Region: podlaski
tel: (085) 738-03-64
tel. kom: 0-696-208-681


Okolica

Goniądz to małe miasteczko, położone nad rzeką Biebrzą, wzdłuż której rozciągają się słynne Bagna Biebrzańskie, najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy w pólnocno-wschodniej częsci Polski. Dolina Biebrzy, począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi, znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ten największy z parków narodowych w Polsce został wpisany na listę wodno-błotnych obszarów chronionych Konwencją Ramsar.
Dlaczego warto tu przyjechać? Otóż miejsce to jest cenne dla wszystkich, dla przyrodników, naukowców, artystów, no i oczywiście turystów, ze względu na walory przyrodnicze, jak i miejsce odpoczynku i nabrania sił witalnych.
Teren Biebrzańskiego Parku Narodowego wyróżniają zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary, a także zbiorowiska leśne. Szczególnie cenna jest duża grupa zbiorowisk mechowiskowych (torfowiska), zawierających liczne gatunki rzadkie i reliktowe, zanikające w innych częściach kraju. Szata roślinna odznacza się ogromną różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków, jak storczyki, rosiczki, widłaki i inne.
Na Bagnach Biebrzańskich gniazduje wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym. Ponadto Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków ptaków żerujących oraz wypoczywających w czasie corocznych wędrówek. Dla ptaków siewkowatych, wymagających rozległych, podmokłych obszarów, Biebrza stanowi jedną z najważniejszych ostoi w Europie Środkowej.
Najbardziej charakterystyczne lęgowe gatunki ptaków to: batalion (widoczny w emblemacie parku), wodniczka, dubelt, kszyk, kulik wielki, biegus zmienny, żuraw, rybitwa białoskrzydła i białowąsa, puchacz, orlik krzykliwy oraz sowa błotna.
Najbardziej charakterystycznym ssakiem Biebrzańskiego PN jest łoś, który jedynie tu przetrwał okres II wojny światowej.
>>>>>
Powrót
 Strona główna | Dojazd | Galeria | Oferta | Okolice | Przyjaciele
Wszelkie prawa zastrzeżone agrobiebrza.eu | Webdesign: Piotrecky | This Page Is Valid XHTML 1.0 !
.